Zaimki w języku norweskim

Lekcja języka norweskiego

Wyróżniamy poniższe zaimki osobowe

1


W FORMIE MIANOWNIKA


Liczba pojedyncza Liczba mnoga
  Jeg (ja)   Vi (my)
  Du (ty)   Dere (wy)
  Han (on),   Hun (ona)   De (oni, one)
Den (on, ona),   Det (to)

Den używa się z rzeczownikami rodzaju męskiego i żeńskiego, a det używa się z rzeczownikami rodzaju nijakiego.

Forma grzecznościowa, kiedy zwracamy się do pewnej osoby jest taka sama jak I forma 3 osoby liczby mnogiej (uwaga – pisze się ją z wielkiej litery):

Wy, Panie - De
Was, Pana (Biernik) - Dem
Was, Pana (Dopełniacz) - Deres

Ta forma jest używana bardzo rzadko, kiedy zwracamy się do osoby szlacheckiego pochodzenia itp. Do osób nieznajomych w Norwegii mówi się "du" – ty.

2


JAKO DOPEŁNIENIE


Po polsku mówimy: mnie, tobie, jej, nam, ciebie itd. Posłuchajmy, jak to dźwięczy po norwesku, powtarzajmy:


Liczba pojedyncza Liczba mnoga
  Meg (mi, dla mnie)   Oss (nam, nas)
  Deg (ci, tobą)   Dere (wam, wami)
  Ham /   Han (mu, jemu),   Henne (jej, nią)   Dem (im)
Den (jego, jej)
Det (je, jego, jemu, nim)

Ham/Han i Henne dnoszą się do ludzi, natomiast Den i Det - odnoszą się do rzeczy i pojęć.



Więcej informacji o zaimkach znajdziesz w naszych lekcjach!