Lekcje języka norweskiego online

Darmowa lekcja wprowadzająca   Zacznij naukę
1
Pierwsza lekcja

Fakty o języku, abecadło oraz zwroty powitalne.

2
Druga lekcja

Hei alle sammen! Witamy wszystkich chętnych do szybkiej i prostej nauki języka norweskiego.

3
Trzecia lekcja

Pogłębiamy wiedzę o zdaniach pytających. Liczby od 1 do 10 oraz praca domowa :)

4
Czwarta lekcja

Jeg kan snakke norsk - Potrafię mówić po norwesku. Najbardziej popularne zawody.

5
Piąta lekcja

Liczby od 10 do 1000 oraz zakupy!

6
Szósta lekcja

Kontynuujemy zakupy oraz uczymy się liczbę mnogą rzeczowników

7
Siódma lekcja

Zdania przeczące i czasownik modalny "ikke".

8
Ósma lekcja

Odwiedzamy Jana i uczymy się najczęściej używanych przymiotników.

9
Dziewiąta lekcja

Zdania "det", ubranie oraz pogawędki o pogodzie :)

10
Dziesiąta lekcja

Kontynuujemy temat lekcji szóstej - przysłówki: szybko, pięknie, wczęśnie itd.

11
Jedenasta lekcja

Wymowa krótkich i długich samogłosek oraz "invertert ordstilling" albo odwrotny szyk słów w zdaniu.

12
Dwunasta lekcja

"Ordstilling" - w zdaniach pytających oraz dialogi na poczcie

13
Trzynasta lekcja

Zdaniach podrzędnye "leddsetninger", pory roku "årstider" oraz święta

14
Czternasta lekcja

Emma i Jan pojadą do biura podróży. Zwroty przydatne dla podróżujących i nie tylko. :)

15
Piętnasta lekcja

Dopełniacz - "genitiv" , godziny oraz ramówka dnia

16
Szesnasta lekcja

Użycie "ubestemt" i "bestemt" - określone i nieokreślone formy rzeczownika oraz pogawędki o rodzinie.

17
Siedemnasta lekcja

Przyimki miejsca oraz zwroty, które przydadzą się w debatach z Norwegiem :)

18
Osiemnasta lekcja

Wizyta u lekarza oraz użycie "ha" (mieć) i "være" (być).

19
Dziewiętnasta lekcja

Zaimki osobowe (personlige pronomen objektsform) i dzierżawcze (eiendomspronomen)

20
Dwudziesta lekcja

Użycie "ja" i "jo", "noen" i "noe", wykrzykniki oraz ciekawostka o mitologii skandynawskiej

21
Dwudziesta pierwsza lekcja

Czas przeszły "preteritum", ramówka dnia oraz okolicznik czasu.

22
Dwudziesta druga lekcja

Układanie zdań z "fordi" i "derfor". Zdania podrzędne i główne.

23
Dwudziesta trzecia lekcja

Czasem przeszły - "presens perfektum" oraz wymowa dwugłosek - "diftonger"

24
Dwudziesta czwarta lekcja

Znaczenie i użycie Å TRO – Å SYNES – Å MENE – Å TENKE

25
Dwudziesta piąta lekcja

Stopniowanie przymiotników – gradbøying av adjektiv.

26
Lekcja dwudziesta szósta

Rzeczowniki liczby mnogiej oraz zakupy w sklepie - warzywa, owoce i wyroby mięsne

27
Lekcja dwudziesta siódma

Tryb rozkazujący - imperativ

28
Lekcja dwudziesta ósma

Popularne w mowie potocznej "faste uttrykk" z preposisjoner "av" i "etter""

29
Lekcja dwudziesta dziewiąta

Spójniki - konjunksjoner oraz "faste uttrykk" z przyimkiem "med"

30
Lekcja trzydziesta

Poszukiwanie pracy w Norwegii. Rozmowa kwalifikacyjna

31
Lekcja trzydziesta pierwsza

Poszukiwanie pracy w Norwegii. Pisanie życiorysu (CV)

32
Lekcja trzydziesta druga

Rozmowa kwalifikacyjna oraz zaimki nieokreślone

33
Lekcja trzydziesta trzecia

Rozmowa telefoniczna

34
Lekcja trzydziesta czwarta

Temat gramatyczny - refleksive verb.

35
Lekcja trzydziesta piąta

Zwroty grzecznościowe, które są używane na co dzień

36
Lekcja trzydziesta szósta

Aktywna i pasywna formy czasownika

37
Lekcja trzydziesta siódma

Wyrażenia czasu – uttrykk for tid (for... siden, i, om, ikke... på, til).

38
Lekcja trzydziesta ósma

Umowa o pracę - arbeidsavtale oraz użycie "s-verb" o podwójnym znaczeniu.

39
Lekcja trzydziesta dziewiąta

Użycie spójników "DA" i "NÅR" oraz liczebniki porządkowe- ordenstall i ilościowe – grunntall

40
Lekcja czterdziesta

Forma określona przymiotnika - bestemt form av adjektivet