Czasowniki słabe i mocne w języku norweskim (część I)

lekcje języka norweskiego

W zależności od tego, jak czasowniki zmieniają się w czasach przeszłych, są one dzielone na czasowniki słabe i czasowniki mocne.

Czasowniki mocne (nieregularne),   Sterke verb, tworząc czas preteritum zmieniają samogłoskę, a nie końcówkę. Taka zmiana samogłoski nazywa się avlyd.
  Å skrive – pisać,   Skrev – pisał
  Å finne – znaleźć,   Fant – znalazł
Słabe czasowniki (regularne),   Svake verb, tymczasem, zmieniają końcówki. W preteritum otrzymują one końcówki: -et, -de, -te albo -dde. Na przykład:
  Å kaste,   Kastet - rzucać – rzucił
  Å leve,   Levde - żyć –żył
  Å dømme,   Dømte - przyjąć decyzję, skazać – przyjął decyzję, skazał
  Å ro,   Rodde - wiosłować – wiosłował

Które czasowniki są mocne, a które – słabe, trzeba będzie nauczyć się na pamięć. Także, na pamięć trzeba będzie nauczyć się i formy czasu przeszłego czasowników mocnych, bo nie ma żadnych prawideł opisujących zmianę samogłosek w czasie przeszłym.


Norvegų kalbos kursai

Podajemy pierwszą część wykazu czasowników regularnych i nieregularnych w języku norweskim.


Tłumaczenie Infinitiv Presens Preteritum Partisip II
przerwać, zrywać avbryte avbryter avbrøt avbrutt
prosić be ber bad bedt
oszukać bedra bedrar bedro bedratt
wiązać binde binder bandt bundet
stać, zostać bli blir ble blitt
łamać brekke brekker brakk brukket
płonąć brenne brenner brant brent
spalić brenne brenner brente brent
przynieść bringe bringer brakte brakt
łamać bryte bryter brøt brutt
powinieneś burde bør burde burdet
nieść bære bærer bar baret
spaść dette detter datt dettet
pić drikke drikker drakk drukket
napędzać, prowadzić drive driver drev drevet
cieknąć, kapać dryppe drypper dryppet dryppet
sypać, posypać drysse dryser drysset drysset
umrzeć dør døde dødd
ukryć dølge dølger dulgte dulgt

Czasowniki słabe i mocne w języku norweskim (część II)


Więcej informacji o czasownikach w naszych lekcjach :)